سؤالات متداول

آیا سؤالاتی دارید؟ یکی از موضوعات را که در ارتباط با آن خواهان پاسخ هستید، انتخاب کنید.

من صورتحساب خود را گم کردهام. چه کاری میتوانم انجام دهم؟

ایمیل، چت یا تماس تلفنی کفایت می​کند. ما با کمال میل یک صورتحساب جدید برای شما ارسال می​کنیم. اگر شماره صورتحساب و مبلغ را به ما اطلاع دهید، ما می​توانیم خیلی سریع به درخواست شما رسیدگی کنیم.